Page 3 - 2770 Taarnby uge 34-35
P. 3

20. AUGUST - 2. SEPTEMBER 2019   NYHEDER                                               2770 TÃ…RNBY 3

Luften skal renses

Arbejdsmiljø: Tårnby        at sundhedspersonalet udsæt-   og Hedensted kommuner.
kommune vil forlange        tes for massiv passiv rygning,  TÃ¥rnby mener, efter at have
at storrygere, som         og derfor vil TÃ¥rnby kommu-    konsulteret KL, at have hjem-
modtager pleje i deres       ne nu have opsat luftrensere   mel til at forlange luftrenserne
hjem, skal have instal-      hos folk. I første omgang som   opsat, men ikke til at kræve at
leret luftrensere         forsøg hos 50 hjemmepleje-    folk også selv betaler gildet.
                  modtagere, men på sigt alle
Af Ulf B. Bjørton         de omkring 140 steder, hvor    Så økonomiudvalget må be-
                  røg- og lugtgenerne virkelig   vilge 121.000 kr. til indkøb
Kommunen: Det har længe      generer personalet.        af de 50, der i et år forsøgs-
været et krav at folk ikke ryger                   vis opsættes i hjemmeplejen,
lige når plejepersonalet er i de-  Egentlig ville Tårnby kom-    hvorefter man vil evaluere
res hjem, eller i deres stue på  mune også gerne pålægge bor-   om man skal have dem fast,
plejehjemmet. Men hos en del    gerne at skulle betale for luft- og også indføre dem i pleje-
storrygere gør det reelt ingen   renserne, men det viger man    hjemsbeboeres private stuer
forskel; luften er så tyk af røg  i første omgang tilbage for,   og hos modtagere af psykia-
                  selv om det gøres i f.eks. Sorø  trisk hjælp.

TÃ¥rnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.                   Løjtehus
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og                   Restaurant & Selskabslokaler
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.                      Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation                      Bèdbestiçing: 32 50 10 27
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    TÃ¥rnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8