Page 3 - 2770 Taarnby uge 14-15
P. 3

2. APRIL - 16. APRIL 2019     NYHEDER                                                                                   2770 TÃ…RNBY 3

Fri modernisering                                                3 slags sild m/løg & kapers
                                                        Fersk røget laks m/asparges
Decentralisering: Sko-       lig fordelt efter antal elever,  undervisningsmateriale eller       Dampet laks m/hummercreme
lerne får tilsammen 3,6      idet der dog sættes en nedre   stole”.
mio. årligt, så de selv      grænse på 200.000, så også                                 Æg & rejer
kan bestemme hvor de        den lille Tårnbygårdsskole og   Den egentlige renovering er       Skaldyrssalat m/krebsehaler
vil modernisere          Ungdomsskolen får mere end    der så 10 mio. kr. til i år, og 17
                  de 40-50.000 deres størrelse   i hvert af de kommende år, og          Hønsesalat m/bacon
Af Ulf B. Bjørton         umiddelbart berettiger til.    hvordan de bruges vil stadig        Rullepølse m/sennep & sky
                                   blive afgjort fra centralt poli-      Fiskefilet af rødspættefilet
Kommunen: Tårnby vil bru-      ”Det eneste krav er at det    tisk hold.
ge 76 mio. kr. over fire år på at de laver skal skabe trivsel og                             m/remo & citron
renovere skolebygningerne.     læring”, siger borgmester Al-   Om baggrunden for nytilta-       Tarteletter m/høns i asparges
Men de 14 sjoveste af dem,     lan Andersen, der i et brev    get siger borgmesteren:
dem der er til det der kaldes   til skolerne har givet nogle                        Helstegt Svinekam m/rødkål
’modernisering’, får de enkelte  eksempler på hvad det kan     ”Skolerne er jo altid blevet     Frikadeller m/frisk agurkesalat
skoler og skolebestyrelser selv  være, nemlig ”modernisering    spurgt i en høring, men der
lov at råde over. Det er 3,6    af skolegård/legeplads, eller   har de følt at selv om de prio-         Æbleflæsk m/kompot
mio. kr. om året, selvfølge-    etablering af gruppemiljøer    riterede f.eks. nyt køkken eller              Skidne Æg
                  ude som inde, samt indkøb af   nye grupperum, så endte vi
                                   altid med at kigge på klimaet,            Lammekølle m/
                                   altså vinduer, døre, tag”.        rodfrugter & rabarberkompot

En enlig svale?                                                 3 slags oste m/kiks & druer
                                                                Frisk frugt
Akuttelefon 1813: I        man startede i 2014, men i lø-  blev besvaret indenfor 3 mi-
november opfyldte man       bet af efteråret iværksatte man  nutter, 83,9 procent indenfor    Gammeldaws æblekage m/flødeskum
for første gang service-      tiltag der gjorde at svartiderne 10 minutter.                   Gammeldaws lagkage
målene, men måneden        løbende blev forbedret, og                              Brød, smør & fedt
efter var man igen         med udgangen af november      Det undskyldes med at jule-
milevidt fra            kunne regionen glad melde,    måneden traditionelt er travl,
                  at man for første gang havde   og at det i øvrigt var den aller-
Af Ulf B. Bjørton         haft en måned hvor målet blev   travleste af de nu seks julehøj-
                  nået: 90,5 procent blev besva-  tider akuttelefonen har overle-
Regionen: Målet er at 90 pro-   ret indenfor 3 minutter, 99,8   vet. For første gang kom der
cent af alle opkald til 1813    procent indenfor 10 minutter.   over 5.000 opkald på et døgn.
skal besvares indenfor 3 mi-
nutter, og de resterende inden-   Men en svale gør som be-     Statsrevisorerne kritiserede i
for 10 minutter. Det har man    kendt ingen sommer. Tallene    deres beretning for 2017, at
som bekendt haft temmelig     for december viser at man er   man ikke opfyldte servicemå-
svært ved at opfylde lige siden  røget helt tilbage på niveau fra lene, men Rigsrevisionen ind-
                  i sommers: Kun 66,7 procent    stiller efter det samlede 2018,
                                   at tiltagene er tilfredsstillende.

TÃ¥rnby Torv Tandteknik

 Klinik for tandproteser på Amager siden 1990

  Vi genskaber dit smil på en naturlig og smuk måde.

 Vi brænder for at finde den bedst mulige løsning til netop dit behov.                    Løjtehus
   Vores passion er at lave de bedste tandprotetiske løsninger,
    Vi nørder helt ned i de små detaljer, så du får et perfekt og                    Restaurant & Selskabslokaler
         smukt smil, samt tænder du kan tygge med.                       Løjtegårdsvej 67 * 2770 Kastrup

 Ring og få en tid til en gratis og uforpligtende konsultation                       Bèdbestiçing: 32 50 10 27
   og hør hvordan vi kan hjælpe dig med bl.a. fastsiddende
        tænder, ganefri proteser og et smukt smil.

                  Tandtekniker
                 Kim Rasmussen

                    TÃ¥rnby Torv 7
                    2770 Kastrup
                   Tlf.: 32 50 08 50
                  www.tandtekniker.dk

Vi har vores eget laboratorie med dansk kvalitetssikring
   1   2   3   4   5   6   7   8